iniekcje ciśnieniowe

Korzystanie z najlepszych dostępnych na rynku materiałów, jak i dokładność wykonywania iniekcji ciśnieniowych, pozwala na uzyskanie najlepszych efektów.

jAK SIĘ WYKONUJE?

Iniekcja Ciśnieniowa realizowana jest w trzech etapach:

  • Nawiercenie otworów na iniektory (tzw. pakery)
  • Zainstalowanie iniektorów
  • Wtłoczenie iniektu izolującego (żywicy)

kIEDY STOSUJEMY?

Gdy mamy do czynienia z kapilarnym podciąganiem wilgoci.

kIEDY NIE KORZYSTAMY?

Gdy warstwa izolująca jest zniszczona.

Czym jest iniekcja
ciśnieniowa?

Iniekcja ciśnieniowa to metoda izolacji przeciwwodnej polegająca na wprowadzeniu przez szereg nawiertów iniektu (najczęściej żywicy epoksydowej lub poliuretanowej), który po stężeniu wzmacnia i uszczelnia konstrukcję. Iniekcja ciśnieniowa jest metodą bezinwazyjną, która eliminuje przyczyny problemów z przeciekami bez konieczności rozbiórki czy wyłączenia z eksploatacji konstrukcji.

O iniekcjach  ciśnieniowych

jak się wykonuje
iniekcję ciśnieniową?

Przeprowadzenie iniekcji ciśnieniowej składa się z trzech etapów:

  • Nawiercenie otworów na iniektory (tzw. pakery)
  • Zainstalowanie iniektorów
  • Wtłoczenie iniektu izolującego (żywicy)

Równie ważny, co wybór metody izolacji przeciwwodnej, jest odpowiedni dobór materiałów i sprzętów iniekcyjnego. W zależności od rodzaju i powierzchni dobieramy optymalne mieszanki żywiczne oraz rodzaje pakerów. Przy iniekacjach wysokociśnieniowych najlepiej sprawdzają się pakery stalowe, natomiast w przypadku iniekcji niskociśnieniowych najlepiej sprawdzają się pakery plastikowe. Biorąc pod uwagę powierzchnię i rodzaj napraw dobieramy odpowiedni iniekt np. żywice epoksydowe, żywice poliuretanowe, żele akrylowe, krzemiany, zaczyny cementowe.

Wycenę prac oraz rodzaj przeprowadzanych napraw dobieramy indywidualnie do potrzeb każdego klienta.

Kiedy stosujemy metodę iniekcji ciśnieniowej?

Przyczyn zawilgotnienia budynku może być wiele. Na szczęście nie zawsze wymagane jest rozkopywanie fundamentów i ich całościowa hydroizolacja. Kiedy zatem możemy usunąć problem wilgoci za pomocą iniekcji? Najczęściej wtedy kiedy mamy do czynienia z kapilarnym podciąganiem wilgoci. Oznacza to, że woda gromadzi się w szczelinach, odpryskach i innych ubytkach w konstrukcji, a następnie przenika do wewnątrz powodując niepożądane skutki. Hydroizolacja metodą iniekcji ciśnieniowej pozwala na wypełnienie szczelin, mikro kanalików czy pęknięć powstałych w fundamentach, ścianach i stropach. Gdy iniekt izolujący zostanie wtłoczony pod dużym ciśnieniem do wnętrza konstrukcji zastyga i utwardza się, uniemożliwiając wodzie dostawanie się do środka.

Kiedy nie korzystamy z iniekcji ciśnieniowej?

O ile iniekcja ciśnieniowa jest skuteczna w przypadku ubytków w konstrukcji nie zawsze jest rozwiązaniem, które rozwiąże problem. W przypadku gdy warstwa izolująca jest zniszczona, nieprawidłowo zamontowana lub całkowicie jej nie ma (często w przypadku starszych konstrukcji) niezbędnymi krokiem będzie jej naprawa. Za każdym razem warto jednak zwrócić się do ekspertów w tej dziedzinie, którzy będą w stanie oszacować skalę napraw i środki, które należy podjąć.

inne  USŁUGI

iniekcje kurtynowe

Podobnie jak w przypadku iniekcji ciśnieniowej, iniekcja kurtynowa polega na wprowadzeniu przez nawierty preparatu izolującego od wilgoci. Różnica polega na wywierceniu na wylot sieci otworów, przez które pod ciśnieniem nieprzekraczającym 10 bar wtłacza się preparat iniekcyjny, który po zastygnięciu tworzy powłokę uszczelniającą (kurtynę) pomiędzy ścianą a gruntem. Żele iniekcyjne pod wpływem wilgoci zwiększają swoją objętość, uszczelniając całą konstrukcję. Taka przepona kurtynowa ma typowy rozstaw otworów w formie siatki 50x50cm.

Ważna jest odpowiednia ocena sytuacji ze zwróceniem uwagi na występowanie dylatacji i przejść rur instalacyjnych, występujące rysy, puski itp. Wszystkie te elementy wpływają na dobór średnicy i rozstaw otworów iniekcyjnych i zrealizowanie skutecznej izolacji przeciwwilgociowej budynku.

USZCZELnieNIA DYLATACJI

W przypadku braku możliwości naprawy nieszczelnej dylatacji od zewnątrz np. przy nie sprzyjających warunkach atmosferycznych lub braku zgody na prace remontowe części zielonych należy wykonać uszczelnienie jej metodą iniekcji ciśnieniowej od środka budynku.
Technologia naprawy polega na dokładnym oczyszczeniu jej na całej głębokości, zamknięciu dolnej części oraz wypełnieniu materiałem iniekcyjnym. Podczas wprowadzania iniekt nie tylko powinien wypełnić dylatację na wysokość konstrukcji ale również spenetrować izolację zewnętrzną dodatkowo ją izolując. Do wypełnienia dylatacji wykorzystujemy żywice akrylowe które mają doskonałą przyczepność do podłoża oraz pracują na rozciąganie oraz ściskanie w zależności od pracy konstrukcji budynku.

ZAMÓW BEZPŁATNĄ WYCENĘ

ZAMÓW BEZPŁATNĄ WYCENĘ

 

 

 

 

Zadzwoń

zaufali nam