izolacje 
budynków zabytkowych
Warszawa

Jako jedna z niewielu firm na polskim rynku podejmujemy się prac hydroizolacyjnych w budynkach zabytkowych. Jakość materiałów i dokładność pracy pozwala na uzyskanie najlepszych efektów.

niewłaściwe zabezpieczenie budynków

W budynkach wykonanych zgodnie ze sztuką budowlaną wykonuje się izolacje zabezpieczające budynek przed wnikaniem wilgoci. Jednak wielokrotnie przez błędy wynikające z niewłaściwego wykonania lub starzenia się materiałów, dochodzi do okresowych lub trwałych szkód, których przyczyną jest oddziaływanie wilgoci. Skutki zawilgoceń są następujące: obniża się zdolność izolacyjna ścian, na ścianach rozwijają się grzyby, sole znajdujące się w ścianach doprowadzają do wykwitów oraz odprysków.

Przeciwwilgociowa izolacja budynków bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo i komfort mieszkańców.

Zawilgocenia ścian murowanych mogą być skutkiem braku izolacji pionowej lub podciągania kapilarnego wilgoci z gruntu. Podciąganie kapilarne wynika z braku wykonania lub degradacji istniejącej izolacji poziomej w ścianie. Zjawiska tego nie da się uniknąć, można jednak zredukować warunki jego występowania. Przeciwdziałanie podciąganiu kapilarnemu polega przede wszystkim na zamknięciu porów, którymi woda kieruje się do góry.

prace naprawcze w  budynkach zabytkowych

diagnoza budynku zabytkowego

W pracach naprawczych budynków zabytkowych aby opracować właściwą koncepcję oraz plan naprawy należy zdiagnozować stan budynku. Zaczynając od analizy ogólnej, gdzie należy:

 • zweryfikować wilgotności i temperatury pomieszczeń,
 • sprawdzić wilgotność ścian fundamentowych,
 • ocenić poziom wód gruntowych,
 • zbadać rodzaj gruntu.

Następnie, przechodzi się do analizy konstrukcji:

 • weryfikacji rodzaju muru (pełna cegła, pustak, kamień, mur mieszany),
 • oceny sposobu wykonania muru (jedno- lub wielowarstwowy),
 • określenia grubości ścian,
 • sprawdzenia występowania rys i pustek,
 • weryfikacji położenia fundamentów,
 • wyznaczenia miejsc położenia instalacji,
 • oceny istniejącej izolacji.

Następnie można przejść do realizacji prac naprawczych w budynku.

kiedy właściciel nie zna historii budynku zabytkowego

Jeżeli właściciel budynku nie jest w stanie stwierdzić, czy ściany posiadają izolację poziomą przed wykonaniem kosztorysu oraz technologii naprawy, należy wykonać odkrywkę w celu jej sprawdzenia. W przypadku braku izolacji poziomej zaprojektowanie zabezpieczenia polegającego na wykonaniu tylko izolacji pionowej ścian jest niewystarczające, ponieważ mur będzie zabezpieczony połowicznie.

odtworzenie izolacji poziomej i pionowej
(iniekcja Krystaliczna)

Odtworzenie izolacji poziomej polega na wykonaniu otworów w zależności od grubości ściany jednego lub dwóch szeregów oraz wprowadzeniu poprzez otwory iniekcyjne materiału pod niskim ciśnieniem w ścianę tak, aby wypełnił on pustki oraz braki w fudze lub w przypadku materiałów krzemianowych nasączył cegły w obrębie odwiertu, tworząc zaporę przed podciąganiem wilgoci. Istotnym elementem oferty, którą kierujemy do klientów z Warszawy są właśnie iniekcje krystaliczne. Dobór materiału należy określić po wcześniejszej ocenie stanu technicznego ścian oraz ich zasolenia. Przed wykonaniem przepony wilgotność ściany zostaje zmierzona oraz porównana po kilku miesiącach w celu zweryfikowania poprawności wykonania.

Po wykonaniu iniekcji krystalicznej ściana zostaje odcięta od wilgoci jej proces schnięcia w zależności od grubości oraz warunków w pomieszczeniu może trwać kilka miesięcy. Przy naprawach izolacji pionowych budynków zabytkowych, gdzie ze względu na wiek budynku wielokrotnie nie ma dokumentacji technicznej, należy wykonać wstępne założenia do projektu naprawy. Trzeba wówczas przyjąć, iż po odkopaniu ścian fundamentowych będą możliwe zmiany.

dobranie izolacji

Rodzaj izolacji należy każdorazowo dobrać do naprawianego budynku w zależności od stanu technicznego powierzchni ścian, rodzaju gruntu oraz wysokości wód gruntowych. Można zastosować izolacje szlamowe, masy bitumiczno-polimerowe (KMB) lub papy termozgrzewalne, natomiast każdorazowo musi być to izolacja typu ciężkiego. Woda ma destrukcyjny wpływ na konstrukcję budynku, dlatego wykorzystujemy najnowsze osiągnięcia technologiczne oraz materiały wysokiej klasy, by za wszelką cenę zapobiec niszczeniu obiektów zabytkowych.

ZAMÓW BEZPŁATNĄ WYCENĘ

ZAMÓW BEZPŁATNĄ WYCENĘ

 

 

 

 

Zadzwoń

Prace hydroizolacyjne powierzyli nam

logo miniekt
logo skanska
logo trzy korony
logo intacto
logo izoservice
logo impervius
logo aarsleff
ustawienia ciasteczek