Iniekcje ciśnieniowe i uszczelnianie przecieków warszawa

Korzystanie z najlepszych dostępnych na rynku materiałów, jak i dokładność wykonywania iniekcji ciśnieniowych, pozwala na uzyskanie najlepszych efektów.

Czym jest iniekcja ciśnieniowa?

Oferta naszej firmy obejmuje wykonywane na terenie Warszawy profesjonalne iniekcje ciśnieniowe. Iniekcja ciśnieniowa to metoda izolacji przeciwwodnej polegająca na wprowadzeniu przez szereg nawiertów iniektu (najczęściej żywicy epoksydowej lub poliuretanowej), który po stężeniu wzmacnia i uszczelnia konstrukcję. Iniekcja ciśnieniowa jest metodą bezinwazyjną, eliminującą przyczyny problemów z przeciekami i wilgocią bez konieczności rozbiórki czy wyłączenia budynku z eksploatacji. Stosowana jest między innymi podczas izolacji fundamentów. Serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów zastosowania tego typu uszczelnienia.

jak się wykonuje
iniekcję ciśnieniową?

Przeprowadzenie iniekcji ciśnieniowej składa się z czterech etapów:

  • nawiercenie otworów na iniektory (tzw. pakery),
  • zainstalowanie iniektorów,
  • wtłoczenie iniektu izolującego,
  • usunięcie tzw. pakerów (iniektorów), wypełnienie i zamknięcie otworów.

Równie ważny, co wybór metody izolacji przeciwwodnej, jest odpowiedni dobór materiałów i sprzętu iniekcyjnego. W zależności od rozmiaru i rodzaju powierzchni dobieramy optymalne mieszanki żywiczne oraz rodzaje pakerów. Przy iniekcjach wysokociśnieniowych najlepiej sprawdzają się pakery stalowe, natomiast w przypadku iniekcji niskociśnieniowych wykorzystuje się pakery plastikowe. Biorąc pod uwagę rodzaj napraw, dobieramy odpowiedni iniekt, np. żywice epoksydowe, żywice poliuretanowe, żele akrylowe, krzemiany, zaczyny cementowe. Niektóre przypadki wymagają kombinacji tych materiałów w celu uzyskania najskuteczniejszego rozwiązania.

Wycenę prac oraz rodzaj przeprowadzanych napraw dobieramy indywidualnie do potrzeb każdego klienta.

Kiedy stosujemy metodę iniekcji ciśnieniowej?

Przyczyn zawilgotnienia budynku może być wiele. Na szczęście nie zawsze wymagane jest rozkopywanie fundamentów i ich całościowa hydroizolacja. Kiedy zatem możemy usunąć problem wilgoci za pomocą iniekcji? Najczęściej wtedy, kiedy mamy do czynienia z kapilarnym podciąganiem wilgoci. Oznacza to, że woda zostaje podciągnięta przez pory znajdujące się w strukturze konstrukcji (najczęściej występuje to przy ścianach z cegły), a następnie przenika do wewnątrz, powodując niepożądane skutki.

Hydroizolacja metodą iniekcji ciśnieniowej pozwala na wypełnienie szczelin, mikrokanalików czy pęknięć powstałych w fundamentach, ścianach i stropach, oraz na nasączenie konstrukcji z cegły w celu zatrzymania podciągania. Gdy iniekt izolujący zostanie wtłoczony pod dużym ciśnieniem do wnętrza konstrukcji, zastyga i utwardza się, uniemożliwiając wodzie dostawanie się do środka.

iniekcja kurtynowa

Iniekcje kurtynowe

Iniekcja kurtynowa (przepona kurtynowa) polega na wywierceniu na wylot sieci otworów, przez które pod ciśnieniem wtłacza się preparat iniekcyjny izolujący od wilgoci, tworzący po zastygnięciu powłokę uszczelniającą (kurtynę) pomiędzy ścianą a gruntem. Żele iniekcyjne pod wpływem wilgoci zwiększają swoją objętość, uszczelniając także całą konstrukcję poprzez wypełnienie rys w zewnętrznej warstwie muru.

Ważna jest odpowiednia ocena sytuacji ze zwróceniem uwagi na występowanie dylatacji, przejść rur instalacyjnych, występujące rysy, pustki itp. Wszystkie te elementy wpływają na dobór średnicy, rozstaw otworów iniekcyjnych i zrealizowanie skutecznej izolacji przeciwwilgociowej budynku.

uszczelnienie dylatacji

Uszczelnienia dylatacji i przecieków

W przypadku braku możliwości naprawy nieszczelnej dylatacji od zewnątrz, np. przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych lub braku zgody na prace remontowe części zielonych, należy wykonać uszczelnienie metodą iniekcji ciśnieniowej od środka budynku. Uszczelnianie dylatacji, które oferujemy klientom z Warszawy, jest konieczne zawsze wtedy, gdy dylatacje poddają się naporowi wody i stanowią furtkę dla wilgoci. Naprawa nieszczelności jest trudnym zadaniem, ponieważ musi ona przewidywać pracę konstrukcji po zastosowaniu iniekcji i ją umożliwiać, przeciwdziałając dalszemu niszczeniu budynku.

Technologia naprawy polega na dokładnym oczyszczeniu dylatacji, zamknięciu dolnej części, nawierceniu otworów z boku dylatacji w celu wprowadzenia do niej materiału iniekcyjnego oraz wypełnieniu dylatacji przy pomocy pomp iniekcyjnych. Podczas wprowadzania iniekt nie tylko powinien wypełnić dylatację na wysokość konstrukcji, ale również spenetrować izolację zewnętrzną, dodatkowo ją uszczelniając.

Do wypełnienia dylatacji wykorzystujemy żywice i żele akrylowe, które mają doskonałą przyczepność do podłoża oraz pracują razem z konstrukcją. Oznacza to, że są odporne na rozciąganie oraz ściskanie w zależności od pracy konstrukcji budynku. Dzięki temu iniekcja ciśnieniowa okazuje się jednym z najszybszych i najłatwiejszych sposobów na rozwiązanie problemu nieszczelnych dylatacji.

iniekcje wypełnianie pustek

Iniekcyjne wypełnianie pustek

Przy wykonywaniu różnego rodzaju iniekcji ciśnieniowych i izolacji często występuje problem pustek w betonie lub ścianach murowanych. Uszkodzenia tego typu powstają najczęściej wskutek pęknięć, korozji murów postępujących z wiekiem, zalań lub błędów na etapie budowy, takich jak nieprawidłowe zagęszczenie betonu, przypadkowo pozostawione przejścia i przerwy konstrukcyjne.

Wypełnienie takich pustek wykonuje się metodą iniekcji poprzez wprowadzenie do nich odpowiednio dobranego materiału, najczęściej jest to spienialna żywica lub zaprawa cementowo-trachitowa, która wiąże bezskurczowo i jest wysoce chłonna kapilarnie.

iniekcje krystaliczne

Iniekcja krystaliczna

Iniekcja krystaliczna jest to metoda polegająca na wytworzeniu wtórnej izolacji poziomej (tzw. przepona) i pionowej (tzw. iniekcja strukturalna) w murach zawilgoconych z powodu kapilarnego podciągania wody. Iniekcja krystaliczna pozioma polega na wprowadzeniu materiału iniekcyjnego w rząd otworów, o długości równej grubości muru pomniejszonej o 5-10 cm, nawierconych pod kątem na poziomie posadzki.

Stworzona w ten sposób szczelna przepona odcina podciąganie kapilarne. Iniekcja krystaliczna pionowa jest wykonywana tak samo, jak w przypadku iniekcji krystalicznej poziomej, z tą jednak różnicą, że otwory w murze wiercone są w postaci siatki odwiertów tzw. struktury, uszczelniając w ten sposób całą powierzchnię ściany.

iniekcje stukturalne

Iniekcja strukturalna

Iniekcja strukturalna jest metodą iniekcji pionowej opisanej w iniekcjach krystalicznych i polega na wypełnieniu całej struktury muru preparatem uszczelniającym. Najczęściej stosowanymi materiałami są krzemiany, żele akrylowe lub emulsje silikonowe.

uszczelnienie rys

Uszczelnianie i klejenie rys metodą iniekcji

Konstrukcje betonowe z różnych powodów ulegają uszkodzeniom. Często wynikiem takiego uszkodzenia jest pękniecie lub rysa na elemencie betonowym. Powstałe uszkodzenia mogą być suche lub mokre, a czasem z takiego pęknięcia woda wręcz wypływa. We wszystkich tych przypadkach zastosowanie znajdzie iniekcja ciśnieniowa. Wzdłuż rysy nawiercane są otwory w odpowiednim ułożeniu, następnie poprzez pakery pod wysokim ciśnieniem wprowadzany jest materiał iniekcyjny, który wypełnia i uszczelnia rysę jednocześnie sklejając ją, co poprawia właściwości konstrukcyjne budowli.

Zastosowanie odpowiednio wysokiego ciśnienia i dobrze dobranego materiału zapewnia wypełnienie zarówno widocznych uszkodzeń, jak i wszelkich drobnych i ukrytych rys i porów. Tego typu naprawy iniekcyjne stosuje się zarówno na ścianach, jak i na posadzkach czy stropach. Iniekcje ciśnieniowe w tej postaci stosuje się również do uszczelniania styków posadzki ze ścianą lub wtórnej izolacji poziomej na styku ściany z płytą fundamentową.

iniekcje przejścia techniczne

Uszczelnianie lub zamykanie przejść technicznych rurowych, kablowych, przerw roboczych

Częstym miejscem przecieków wody do wnętrza budynku są różnego rodzaju instalacje wychodzące ze ścian. Przechodzą one przez konstrukcje betonowe, tworząc newralgiczne punkty dla napierającej z zewnątrz wody, często pod ciśnieniem. Iniekcja ciśnieniowa jest w tym przypadku skutecznym i szybkim rozwiązaniem. Jest to metoda iniekcji podobna do metody stosowanej przy uszczelnianiu rys i pęknięć, z tym, że w dużym uproszczeniu rysą jest styk między betonową ścianą a instalacją z niej wychodzącą.

Po zamknięciu styku szybkowiążącym cementem i nawierceniu otworów, wprowadzany jest pod ciśnieniem materiał iniekcyjny, który wypełnia i skutecznie uszczelnia przestrzeń między instalacją a ścianą, na całym jej przekroju.

Iniekcje ciśnieniowe
bezpłatna wycena

Prace hydroizolacyjne powierzyli nam

logo miniekt
logo skanska
logo trzy korony
logo intacto
logo izoservice
logo impervius
logo aarsleff
ustawienia ciasteczek