Prawidłowo wykonana izolacja fundamentów to kluczowy element budowy domu. Izolacja ma na celu zabezpieczenie obiektu przed szkodliwym działaniem wody. Odpowiednio wykonana izolacja fundamentów dzieli się na izolacje poziome i pionowe. Jak prawidłowo wykonać izolację fundamentów? Jakie są rodzaje izolacji? W poniższym artykule odpowiadamy na te pytania. Zachęcamy do lektury!

Na co warto zwrócić uwagę podczas wykonywania izolacji fundamentów?

Podczas wykonywania izolacji fundamentów należy przestrzegać kilku ważnych zasad. Na samym początku należy ustalić jaki jest poziom wód gruntowych, aby wybrać odpowiedni materiał izolacyjny, który będzie odporny na działanie wilgoci lub wody. Następnie należy opracować projekt izolacji budynku uwzględniając warunki wodno-gruntowe, na którym stoi budynek. Niezwykle ważne jest też, aby zadbać o prawidłową izolację pionową i poziomą, które zapewnią ochronę przed przenikaniem wody do wnętrza obiektu. Podczas wykonywania izolacji fundamentów kluczowe jest też dokładne przygotowanie i oczyszczenie powierzchni, która będzie izolowana, aby w jak największym stopniu zwiększyć przyczepność izolacji do podłoża. W przypadku starych domów należy zachować szczególną ostrożność, gdyż odkopanie całych fundamentów może niekorzystnie wpłynąć na ich stabilizację.

Dlaczego podczas wykonywania izolacji fundamentów należy zadbać o izolację poziomą i pionową?

Podczas wykonywania izolacji fundamentów należy zadbać o izolację poziomą i pionową. Izolacja pozioma ma na celu zabezpieczenie budynku przed podciąganiem kapilarnym wody. Jest ona umieszczana w dwóch miejscach: między ławą i ścianą fundamentową oraz w miejscu łączenia się ściany fundamentowej ze ścianą budynku. Z kolei izolacja pionowa zabezpiecza budynek przed wilgocią, wodą opadową oraz wodą gruntową. Musi ona dokładnie przylegać do murów, a dodatkowo powinna być ona odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi.

ustawienia ciasteczek