Jednym z kluczowych elementów procesu budowy domu jest odpowiednie zabezpieczenie fundamentów przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych, takich jak wilgoć czy woda gruntowa. Izolacje fundamentów można podzielić na dwa rodzaje – poziome i pionowe. Każda z nich ma swoje specyficzne właściwości oraz sposób wykonania, a ich stosowanie jest niezbędne do zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa całej konstrukcji budynku. 

Czym jest izolacja pozioma fundamentów?

Izolacja pozioma fundamentów jest stosowana w celu ochrony ścian podziemnych, a także stropów i ścian naziemnych przed zawilgoceniem oraz kapilarnym podnoszeniem się wody. Polega na umieszczeniu warstwy izolacyjnej pomiędzy gruntem a konstrukcją budynku, co powoduje zatrzymanie wody, uniemożliwiając jej przedostawanie się do wnętrza obiektu.

Wykonujemy izolacje poziome fundamentów w Warszawie i okolicach a głównymi celami tego zabiegu są przede wszystkim ochrona konstrukcji budynku przed korozją, zabezpieczenie przed wodą gruntową oraz wydłużenie żywotności budynku. Materiały używane do izolacji poziomej to przede wszystkim folie i papy termozgrzewalne, hydroizolacyjne masy asfaltowe, a także materiały bitumiczne.

Ochrona przed wilgocią i wodą gruntową, czyli izolacja pionowa fundamentów

Izolacja pionowa fundamentów ma na celu zabezpieczenie ścian budynku przed zawilgoceniem oraz przedostawaniem się wody gruntowej. Tego rodzaju izolację stosuje się przede wszystkim przy konstrukcjach podpiwniczonych, gdzie ściany znajdują się częściowo lub całkowicie pod poziomem gruntu.

Izolacja pionowa polega na wykonaniu warstwy izolacyjnej na zewnątrz ścian budynku, utworzonej za pomocą materiałów hydroizolacyjnych, takich jak folie bitumiczne, papy termozgrzewalne czy membrany drenażowe. Ponadto elementem izolacji pionowej są również tzw. drenaże, czyli systemy odprowadzania wody, które mają zapewnić skuteczną ochronę budynku przed wilgocią.

ustawienia ciasteczek