Podciąganie kapilarne jest wynikiem naturalnych procesów fizycznych, które zachodzą w murze. Głównymi przyczynami tego zjawiska są niewłaściwe materiały budowlane, brak izolacji przeciwwilgociowej lub jej uszkodzenie oraz niewłaściwa konstrukcja fundamentów. Woda z gruntu wnika do porów materiałów budowlanych, takich jak cegły czy beton, i przemieszcza się ku górze za pomocą sił kapilarnych. Skutkiem tego jest pojawienie się wilgoci na powierzchni murów, co prowadzi do osłabienia konstrukcji, powstawania pleśni oraz pogorszenia warunków życia w budynku.

Metody zatrzymywania podciągania kapilarnego

Istnieje wiele metod zatrzymywania podciągania kapilarnego, które można zastosować w celu ochrony budynku przed wilgocią. Wybór odpowiedniej metody zależy od konkretnego przypadku oraz rodzaju konstrukcji. Poniżej przedstawiamy najbardziej popularne i skuteczne rozwiązania.

  • Izolacja pozioma

Jednym z podstawowych sposobów zabezpieczenia budynku przed podciąganiem kapilarnym jaki stosujemy w Warszawie jestizolacja pozioma fundamentów. Polega ona na zastosowaniu materiałów hydrofobowych, takich jak folie, papy czy specjalne impregnaty, które tworzą barierę dla wody. Izolacja pozioma powinna być umieszczona na wysokości około 30 cm nad poziomem gruntu, co zapobiega przenikaniu wilgoci do ścian. W przypadku starych budynków, gdzie nie ma możliwości wykonania izolacji poziomej, można zastosować tzw. przekłady, czyli wprowadzenie warstwy izolacyjnej w istniejący mur.

  • Iniekcja ścian

Inną metodą zabezpieczania ścian przed podciąganiem kapilarnym jest iniekcja. Polega ona na wstrzyknięciu do porów materiałów budowlanych specjalnych substancji hydrofobowych, które blokują przepływ wody. Iniekcje wykonuje się na różnych głębokościach i odstępach, w zależności od rodzaju konstrukcji oraz stopnia jej zawilgocenia. Ta metoda jest szczególnie polecana w przypadku budynków z cegły, gdzie wykonanie izolacji poziomej może być trudne lub niemożliwe.

Podsumowując, zatrzymanie podciągania kapilarnego w murze jest kluczowe dla utrzymania zdrowego i komfortowego środowiska w budynku. Istnieje wiele metod, które można zastosować w celu ochrony konstrukcji przed wilgocią. Wybór odpowiedniej metody zależy od rodzaju budynku oraz specyfiki problemu. 

ustawienia ciasteczek